rama V Archive

พระบรมฉายาลักษณ์ประทับยืนของรัชกาลที่ 5 ในหนังสือพิมพ์ Le Petit Journal

พระบรมฉายาลักษณ์ประทับยืนของรัชกาลที่ 5 ในหนังสือพิมพ์ Le Petit Journal ประเทษฝรั่งเศษ ตีพิมพ์วันที่ 19 กันยายน 1897

รูปรัชกาลที่ 5 จากหนังสือ Je sais tout ปี 1907

  รูปรัชกาลที่ 5 จากหนังสือ Je sais tout ปี 1907 ผมชอบรูปนี้เพราะพระองค์ทรงถือกล้องด้วย แสดงว่าพระองค์คงชอบถ่ายภาพเหมือนกัน

โปสการ์ดรูปรัชกาลที่ 5 (King Chulalongkorn postcard)

  โปสการ์ดรูปรัชกาลที่ 5 (King Chulalongkorn) ปีที่พิมพ์ ประมาณปี ค.ศ. 1900

บัตรสินค้า รูปรัชกาลที่๕ Le Roi de Siam

บัตรสินค้า (Trade Card) รูปรัชกาลที่๕  Le Roi de Siam จาก Chocolate Gurin-Boutron ประเทศฝรั่งเศษ ประมาณปี 1900