เป็นบัตรสินค้าสะสมลักษณะเดียวกับรูปยาซิกาแรตที่แถมมากับเนื้อบดยี่ห้อ LIEBIG โดยบริษัทผู้ผลิตสินค้าได้จัดพิมพ์บัตรของแถมไว้เป็นชุด ๆ หนึ่งชุดมีด้วยกัน 6 ใบ ถ่ายทอดเป็นรูปภาพในเรื่องเดียวกันแต่ต่างกันที่เนื้อหาของแต่ละภาพ เช่น ชุดแสตมป์และการแต่งกายนานาชาติ (ตามรูปบัตรสินค้าต้วอย่าง) ชุดนี้จัดพิมพ์ขึ้นเป็นภาษาฝรั่งเศส เพื่อแถมมากับสินค้าเนื้อบด LIEBIG ที่วางจำหน่ายในประเทศเบลเยี่ยม  เมื่อปี ค.ศ. 1899 (พ.ศ. 2442) มีด้วยกัน 6 ใบ แบ่งเป็นประเทศต่าง ๆ ได้แก่ สยาม , จีน , ตูนีเซีย , เปรู , ปารากวัย , ศรีลังกา จัดเป็นบัตรสินค้าสะสมที่มีอายุความเก่าเกินร้อยปี