king of siam Archive

รูปยาซิกาแรต พระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 6

  รูปยาซิกาแรต พระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 6   อยู่ในชุด Rules of the World รายละเอียดด้านหลัง เกี่ยวกับประเทศไทย พื้นที่ จำนวนประชากร อื่นๆ  

พระบรมฉายาลักษณ์ประทับยืนของรัชกาลที่ 5 ในหนังสือพิมพ์ Le Petit Journal

พระบรมฉายาลักษณ์ประทับยืนของรัชกาลที่ 5 ในหนังสือพิมพ์ Le Petit Journal ประเทษฝรั่งเศษ ตีพิมพ์วันที่ 19 กันยายน 1897

รูปรัชกาลที่ 5 จากหนังสือ Je sais tout ปี 1907

  รูปรัชกาลที่ 5 จากหนังสือ Je sais tout ปี 1907 ผมชอบรูปนี้เพราะพระองค์ทรงถือกล้องด้วย แสดงว่าพระองค์คงชอบถ่ายภาพเหมือนกัน