cigarette card Archive

รูปยาซิกาแรต Natives in Costume (N16) ปี 1886 (พ.ศ.2429)

สวัสดีครับ ห่างหายการอัพเดทไปนาน วันนี้ขอเสนอ  รูปยาซิกาแรต Natives in Costume Cigarette Card ใบนี้เป็นใบที่ 16 โดยผลิตขึ้นในปี 1886 หรือ พ.ศ.๒๔๒๙  จากบริษัทยาสูบ Allen & Ginter.(U.S.A.) เป็นชุดเครื่องแต่งกายพื้นเมือง 50 ประเทศ นับเป็นครั้งแรกของโลกที่มีการจัดพิมพ์ภาพรัชกาลที่ 5 ไว้ในบัตรสะสมรูปยาซิกาแรต ตั้งใจเก็บคือรูป รัชกาลที่ 5 แม้ในการ์ดเป็นรูปวาดอาจจะไม่เหมือนทีเดียว แต่ก็เป็นอีกหนึ่งใบที่ชอบและค่อนข้างหายากในปัจจุบัน ด้านหน้า ด้านหลัง จะมีรายชื่อของประเทศต่างๆทั้งหมด 50 ประเทศ

รูปยาซิกาแรต Seals Of The United States And Coat Of Arms Of All Countries Of The World (T107)

รูปยาซิกาแรต Seals Of The United States And Coat Of Arms Of All Countries Of The World (T107) ผลิตปี 1910 (พ.ศ.๒๔๕๓) บริษัทยาสูบ Helmar Turkish (U.S.A.)

รูปยาซิกาแรต Flags of All Nations Series ผลิตปี 1909 (พ.ศ.๒๔๕๒)

รูปยาซิกาแรต Flags of All Nations Series ผลิตปี 1909 (พ.ศ.๒๔๕๒) บริษัทยาสูบ American Tobacco co.(U.S.A.)

รูปยาซิกาแรต พระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 6

  รูปยาซิกาแรต พระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 6   อยู่ในชุด Rules of the World รายละเอียดด้านหลัง เกี่ยวกับประเทศไทย พื้นที่ จำนวนประชากร อื่นๆ  

บัตรสินค้าสะสม รูปรัชกาลที่ 5

เป็นบัตรสินค้าสะสมลักษณะเดียวกับรูปยาซิกาแรต ที่แถมมากับ Chocolat Poulain  ด้านหน้าบัตรสินค้าเป็นรูปรัชกาลที่ 5 ทรงฉลองพระองค์สีแดงประทับบนเก้าอี้ มีพระราชินียืนเท้าแขนด้านหลัง (ซึ่งเป้นไปไม่ได้) ภาพนี้ถูกว่าขึ้นโดยอาศัยพระบรมรูปถ่ายช่วงปี พ.ศ. 2436 กับรูปพระราชินีในท่ายืนตรงมาบวกกับจินตนาการของคนวาดเอง ในภาพมีคบรรยายว่า Royaume de Siam Chulalong – Korn 1853 . 1868 เป็นการบอกปีพระราชสมภพในรัชกาลที่ 5 พ.ศ. 2396 กับปีคลองราชย์ พ.ศ. 2411 ภาพนี้ถูกพิมพ์หลังปี พ.ศ. 2436 ไปแล้ว