ร5 Archive

รูปรัชกาลที่ 5 จากหนังสือ Je sais tout ปี 1907

  รูปรัชกาลที่ 5 จากหนังสือ Je sais tout ปี 1907 ผมชอบรูปนี้เพราะพระองค์ทรงถือกล้องด้วย แสดงว่าพระองค์คงชอบถ่ายภาพเหมือนกัน

โปสการ์ดรูปรัชกาลที่ 5 (King Chulalongkorn postcard)

  โปสการ์ดรูปรัชกาลที่ 5 (King Chulalongkorn) ปีที่พิมพ์ ประมาณปี ค.ศ. 1900