รูปยาซิกาแรตไทย Archive

รูปยาซิกาแรต Natives in Costume (N16) ปี 1886 (พ.ศ.2429)

สวัสดีครับ ห่างหายการอัพเดทไปนาน วันนี้ขอเสนอ  รูปยาซิกาแรต Natives in Costume Cigarette Card ใบนี้เป็นใบที่ 16 โดยผลิตขึ้นในปี 1886 หรือ พ.ศ.๒๔๒๙  จากบริษัทยาสูบ Allen & Ginter.(U.S.A.) เป็นชุดเครื่องแต่งกายพื้นเมือง 50 ประเทศ นับเป็นครั้งแรกของโลกที่มีการจัดพิมพ์ภาพรัชกาลที่ 5 ไว้ในบัตรสะสมรูปยาซิกาแรต ตั้งใจเก็บคือรูป รัชกาลที่ 5 แม้ในการ์ดเป็นรูปวาดอาจจะไม่เหมือนทีเดียว แต่ก็เป็นอีกหนึ่งใบที่ชอบและค่อนข้างหายากในปัจจุบัน ด้านหน้า ด้านหลัง จะมีรายชื่อของประเทศต่างๆทั้งหมด 50 ประเทศ

รูปยาซิกาแรต ชุดธงช้าง (ผ้าสักหลาด)

  รูปยาซิกาแรตขนาดใหญ่ คือ 13.3×20.8 ซม. พิมพ์บนผ้าสักหลาด ไม่มีหมายเลข ด้านหน้าและก้านหลังเป็นภาพเดียวกันคือ ธงช้างเผือก เฉพาะด้านหน้ามีอักษรอังกฤษว่า “สยาม”

บัตรสินค้าสะสมรูปยาซิกาแรต ชุดผู้ปกครองของโลก

เป็นบัตรสินค้าสะสมรูปยาซิกาแรตที่แถมมากับซิการ์ยี่ห้อลีรอย (LE ROY) ของบริษัท แอล มิลเลอร์ ซันส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิมพ์เมื่อปี ค.ศ.1900 (พ.ศ. 2443) เป็นรูปรัชกาลที่ 5 และธงช้างเผือกสยาม ในชุดนี้มีด้วยกันทั้งหมด 50 ใบ แต่ละใบจะเป็นรูปผู้นำและธงชาติของแต่ละประเทศในโลก ด้านหน้าเป็นรูปรัชกาลที่ 5 ในกรอบรูปไข่เหนือกรอบรูปเป็นภาพช้างเผือก ข้างล่างมีข้อความภาษาอังกฤษว่า “จุฬาลงกรณ์ กษัตริย์แห่งสยาม”

บัตรสินค้าสะสม แถมมากับ LIEBIG

เป็นบัตรสินค้าสะสมลักษณะเดียวกับรูปยาซิกาแรตที่แถมมากับเนื้อบดยี่ห้อ LIEBIG โดยบริษัทผู้ผลิตสินค้าได้จัดพิมพ์บัตรของแถมไว้เป็นชุด ๆ หนึ่งชุดมีด้วยกัน 6 ใบ ถ่ายทอดเป็นรูปภาพในเรื่องเดียวกันแต่ต่างกันที่เนื้อหาของแต่ละภาพ เช่น ชุดแสตมป์และการแต่งกายนานาชาติ (ตามรูปบัตรสินค้าต้วอย่าง) ชุดนี้จัดพิมพ์ขึ้นเป็นภาษาฝรั่งเศส เพื่อแถมมากับสินค้าเนื้อบด LIEBIG ที่วางจำหน่ายในประเทศเบลเยี่ยม  เมื่อปี ค.ศ. 1899 (พ.ศ. 2442) มีด้วยกัน 6 ใบ แบ่งเป็นประเทศต่าง ๆ ได้แก่ สยาม , จีน , ตูนีเซีย , เปรู , ปารากวัย , ศรีลังกา จัดเป็นบัตรสินค้าสะสมที่มีอายุความเก่าเกินร้อยปี

บัตรสินค้าสะสมชุดผู้ปกครอง ตราแผ่นดินและธง

เป็นบัตรสินค้าสะสมรูปยาซิกาแรต ที่แถมมากับยาสูบซิการ์ (CIGARETTES) ผลิตโดยบริษัท W. DUKE SONS &CO. นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา เมื่อปี ค.ศ.1888 (พ.ศ. 2431) เป็นบัตรพับ 3 ส่วนติดกัน ในแต่ละส่วนจะถ่ายทอดสาระสำคัญต่าง ๆ เกี่ยวกับประเทศสยาม เช่น บัตรพับส่วนที่ 1 ทางซ้าย พิมพ์เป็นรูปดวงตราทรงโล่ห์ภายในมีพระอาทิตย์และช้างเผือกเหยียบเมฆ ส่วนที่ 2 ตรงกลาง พิมพ์เป็นรูปปั้นหรือเทวรูปที่ชาวสยามสักการะ ส่วนที่ 3 ทางขวา พิมพ์เป็นรูปธงชาติของประเทศสยาม ส่วนด้านหลังมีคำอธิบายรายละเอียดและชื่อประเทศต่าง ๆ ที่ได้พิมพ์ขึ้นพร้อมกันในชุดนี้กำกับไว้ด้วย ซึ่งบัตรสะสมในชุดนี้มีด้วยกันทั้งสิ้น 50 ประเทศ นับได้ว่าเป็นบัตรสะสมที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือมีรูปแบบเป็นบัตร พับ 3 ส่วน แตกต่างจากบัตรสินค้าสะสมทั่ว ๆ ไป และค่อนข้างหายากกว่าบัตรสินค้าสะสมชุดอื่น

รูปยาซิกาแรต ชุดธงนานาชาติ Flag of All Nations

  เป็นบัตรสินค้าสะสมรูปยาซิกาแรต ซึ่งแถมมากับยาสูบซิกาแรต (CIGARETTES) ผลิตโดยบริษัท ALLEN & GINTER’S ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี ค.ศ. 1887 (พ.ศ. 2430) เป็นรูปธงนานาชาติพร้อมทั้งระบุชื่อประเทศไว้ที่ด้านหน้าบัตรทุกใบ แต่ไม่มีหมายเลขกำกับ โดยใบที่ 38 นี้คือ สยาม ด้านหน้าเป็นธงช้างเผือกโบกสบัดพร้อมชื่อประเทศสยามอยู่ข้างบน ใต้ภาพเป็นชื่อบริษัทที่ผลิต  ส่วนด้านหลังบัตรพิมพ์ชื่อชุดและรายชื่อประเทศต่าง ๆ รูปชุดนี้มี 3 แบบ คือ แบบที่ 1 หลังขาว 49 ใบ แบบที่ 2 ชื่อชุดเป็นแถวโค้ง 48 ใบ แบบที่ 3 ชื่อชุดเป็นแถวตรง 48 ใบ

บัตรสินค้า รูปรัชกาลที่๕ Le Roi de Siam

บัตรสินค้า (Trade Card) รูปรัชกาลที่๕  Le Roi de Siam จาก Chocolate Gurin-Boutron ประเทศฝรั่งเศษ ประมาณปี 1900

ประวัติความเป็นมาของรูปยาซิกาแรต Cigarette Card

จากอดีต ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ รูปภาพที่แถมมากับยาสูบ และสินค้าอื่นๆ จากต่างประเทศโดยเฉพาะจากแถบยุโรป เริ่มเข้ามาในสยามประเทศ รูปภาพเหล่านี้พิมพ์ขึ้นมาเพื่อเป็นการส่งเสริมการขายให้ผู้คนได้สะสมให้ครบ ชุด กระแสความนิยมนี้ได้เป็นที่นิยมแพร่หลายอย่างกว้างขวางในต่างประเทศ รวมถึงประเทศสยามเราด้วย จวบกับในสมัยรัชกาลที่ ๕ มีการค้าขายและเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างชาติมากมาย โดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรป ทำให้สยามประเทศเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในขณะนั้น ดังจะเห็นได้จากสิ่งพิมพ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ในยุโรป รูปยาซิกาแรต(cigarette card) หรือแม้กระทั้งบัตรสินค้า(trade card) ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศสยามให้เห็นอยู่เนืองๆ ดังเช่น ภาพบัตรสินค้าชุดชีวิตในสยามประเทศ (แถมมากับเนื้อบด LIEBIG ซึ่งพิมพ์ออกมาถึง ๕ ภาษา คือ สเปน ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี และดัชช์) ชุดธงนานาชาติ และชุดบุคคลสำคัญต่างๆ ก็จะมีภาพและเรื่องราวสยามรวมอยู่ด้วยหลายชุด      รูปภาพเล็กๆ เหล่านี้ได้เป็นที่แพร่หลายมากขึ้น บริษัทผู้ผลิตยาสูบต่างๆ ก็มีการแข่งขันกันสูงขึ้นตามไปด้วย จึงมีหลายบริษัทที่พิมพ์ภาพชุดเรื่องราวของสยามทั้งชุด เข้ามาจำหน่ายในบ้านเรา ดังเช่น