บัตรสินค้า Trade Card Archive

บัตรสินค้าสะสม (COFFEE CARD Siam)

เป็นบัตรสินค้าสะสมลักษณะเดียวกับรูปยาซิกาแรต ที่แถมมากับกาแฟ (COFFEE CARD) โดยบริษัท ARBUCKLE BROS. COFFEE CO. นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี ค.ศ. 1889 (พ.ศ. 2432) เป็นชุดภูมิศาสตร์ประจำชาติ จำนวนทั้งสิ้น 50 ประเทศ (50 ใบ) เริ่มตั้งแต่ใบที่ 51 ถึง 100 (ใบที่ 1-50 เป็นชุดสัตววิทยา ZOOLOGICAL) ประเทศสยามเป็นใบที่ 91 ลักษณะพิเศษของชุดภูมิศาสตร์ประจำชาติ (NATIONAL GEOGRAPHICAL) คือจัดพิมพ์ออกมา 2 ครั้งในระยะเวลาไล่เลี่ยกัน จำนวนเท่ากันชุดละ 50 ใบ โดยจะมีบางใบหรือบางประเทศ ที่คำว่า COPYRIGHT 1889 ARBUCKLE BROS N.Y.

บัตรสินค้าสะสม รูปรัชกาลที่ 5

เป็นบัตรสินค้าสะสมลักษณะเดียวกับรูปยาซิกาแรต ที่แถมมากับ Chocolat Poulain  ด้านหน้าบัตรสินค้าเป็นรูปรัชกาลที่ 5 ทรงฉลองพระองค์สีแดงประทับบนเก้าอี้ มีพระราชินียืนเท้าแขนด้านหลัง (ซึ่งเป้นไปไม่ได้) ภาพนี้ถูกว่าขึ้นโดยอาศัยพระบรมรูปถ่ายช่วงปี พ.ศ. 2436 กับรูปพระราชินีในท่ายืนตรงมาบวกกับจินตนาการของคนวาดเอง ในภาพมีคบรรยายว่า Royaume de Siam Chulalong – Korn 1853 . 1868 เป็นการบอกปีพระราชสมภพในรัชกาลที่ 5 พ.ศ. 2396 กับปีคลองราชย์ พ.ศ. 2411 ภาพนี้ถูกพิมพ์หลังปี พ.ศ. 2436 ไปแล้ว

บัตรสินค้าสะสม แถมมากับ LIEBIG

เป็นบัตรสินค้าสะสมลักษณะเดียวกับรูปยาซิกาแรตที่แถมมากับเนื้อบดยี่ห้อ LIEBIG โดยบริษัทผู้ผลิตสินค้าได้จัดพิมพ์บัตรของแถมไว้เป็นชุด ๆ หนึ่งชุดมีด้วยกัน 6 ใบ ถ่ายทอดเป็นรูปภาพในเรื่องเดียวกันแต่ต่างกันที่เนื้อหาของแต่ละภาพ เช่น ชุดแสตมป์และการแต่งกายนานาชาติ (ตามรูปบัตรสินค้าต้วอย่าง) ชุดนี้จัดพิมพ์ขึ้นเป็นภาษาฝรั่งเศส เพื่อแถมมากับสินค้าเนื้อบด LIEBIG ที่วางจำหน่ายในประเทศเบลเยี่ยม  เมื่อปี ค.ศ. 1899 (พ.ศ. 2442) มีด้วยกัน 6 ใบ แบ่งเป็นประเทศต่าง ๆ ได้แก่ สยาม , จีน , ตูนีเซีย , เปรู , ปารากวัย , ศรีลังกา จัดเป็นบัตรสินค้าสะสมที่มีอายุความเก่าเกินร้อยปี

บัตรสินค้าสะสมชุดผู้ปกครอง ตราแผ่นดินและธง

เป็นบัตรสินค้าสะสมรูปยาซิกาแรต ที่แถมมากับยาสูบซิการ์ (CIGARETTES) ผลิตโดยบริษัท W. DUKE SONS &CO. นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา เมื่อปี ค.ศ.1888 (พ.ศ. 2431) เป็นบัตรพับ 3 ส่วนติดกัน ในแต่ละส่วนจะถ่ายทอดสาระสำคัญต่าง ๆ เกี่ยวกับประเทศสยาม เช่น บัตรพับส่วนที่ 1 ทางซ้าย พิมพ์เป็นรูปดวงตราทรงโล่ห์ภายในมีพระอาทิตย์และช้างเผือกเหยียบเมฆ ส่วนที่ 2 ตรงกลาง พิมพ์เป็นรูปปั้นหรือเทวรูปที่ชาวสยามสักการะ ส่วนที่ 3 ทางขวา พิมพ์เป็นรูปธงชาติของประเทศสยาม ส่วนด้านหลังมีคำอธิบายรายละเอียดและชื่อประเทศต่าง ๆ ที่ได้พิมพ์ขึ้นพร้อมกันในชุดนี้กำกับไว้ด้วย ซึ่งบัตรสะสมในชุดนี้มีด้วยกันทั้งสิ้น 50 ประเทศ นับได้ว่าเป็นบัตรสะสมที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือมีรูปแบบเป็นบัตร พับ 3 ส่วน แตกต่างจากบัตรสินค้าสะสมทั่ว ๆ ไป และค่อนข้างหายากกว่าบัตรสินค้าสะสมชุดอื่น

รูปยาซิกาแรต ชุดธงนานาชาติ Flag of All Nations

  เป็นบัตรสินค้าสะสมรูปยาซิกาแรต ซึ่งแถมมากับยาสูบซิกาแรต (CIGARETTES) ผลิตโดยบริษัท ALLEN & GINTER’S ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี ค.ศ. 1887 (พ.ศ. 2430) เป็นรูปธงนานาชาติพร้อมทั้งระบุชื่อประเทศไว้ที่ด้านหน้าบัตรทุกใบ แต่ไม่มีหมายเลขกำกับ โดยใบที่ 38 นี้คือ สยาม ด้านหน้าเป็นธงช้างเผือกโบกสบัดพร้อมชื่อประเทศสยามอยู่ข้างบน ใต้ภาพเป็นชื่อบริษัทที่ผลิต  ส่วนด้านหลังบัตรพิมพ์ชื่อชุดและรายชื่อประเทศต่าง ๆ รูปชุดนี้มี 3 แบบ คือ แบบที่ 1 หลังขาว 49 ใบ แบบที่ 2 ชื่อชุดเป็นแถวโค้ง 48 ใบ แบบที่ 3 ชื่อชุดเป็นแถวตรง 48 ใบ

บัตรสินค้า รูปรัชกาลที่๕ Le Roi de Siam

บัตรสินค้า (Trade Card) รูปรัชกาลที่๕  Le Roi de Siam จาก Chocolate Gurin-Boutron ประเทศฝรั่งเศษ ประมาณปี 1900