ของสะสมอื่นๆ Others collection Archive

เหรียญที่ระลึก เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา

เหรียญที่ระลึก เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา เป็นเหรียญเงินแท้ 99.99% ขัดเงาเคลือบทองคำแท้บางส่วน เส้นผ่าศูนย์กลาง 34 มิลลิเมตร น้ำหนัก 15.87 กรัม จำนวนผลิต 19,988 เหรียญเท่านั้น.    

พระบรมฉายาลักษณ์ประทับยืนของรัชกาลที่ 5 ในหนังสือพิมพ์ Le Petit Journal

พระบรมฉายาลักษณ์ประทับยืนของรัชกาลที่ 5 ในหนังสือพิมพ์ Le Petit Journal ประเทษฝรั่งเศษ ตีพิมพ์วันที่ 19 กันยายน 1897

รูปรัชกาลที่ 5 จากหนังสือ Je sais tout ปี 1907

  รูปรัชกาลที่ 5 จากหนังสือ Je sais tout ปี 1907 ผมชอบรูปนี้เพราะพระองค์ทรงถือกล้องด้วย แสดงว่าพระองค์คงชอบถ่ายภาพเหมือนกัน

โปสการ์ดรูปรัชกาลที่ 5 (King Chulalongkorn postcard)

  โปสการ์ดรูปรัชกาลที่ 5 (King Chulalongkorn) ปีที่พิมพ์ ประมาณปี ค.ศ. 1900

รูปยาซิกาแรต ชุดธงช้าง (ผ้าสักหลาด)

  รูปยาซิกาแรตขนาดใหญ่ คือ 13.3×20.8 ซม. พิมพ์บนผ้าสักหลาด ไม่มีหมายเลข ด้านหน้าและก้านหลังเป็นภาพเดียวกันคือ ธงช้างเผือก เฉพาะด้านหน้ามีอักษรอังกฤษว่า “สยาม”