บัตรสินค้าสะสม (COFFEE CARD Siam)

2-1

เป็นบัตรสินค้าสะสมลักษณะเดียวกับรูปยาซิกาแรต ที่แถมมากับกาแฟ (COFFEE CARD) โดยบริษัท ARBUCKLE BROS. COFFEE CO. นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี ค.ศ. 1889 (พ.ศ. 2432) เป็นชุดภูมิศาสตร์ประจำชาติ จำนวนทั้งสิ้น 50 ประเทศ (50 ใบ) เริ่มตั้งแต่ใบที่ 51 ถึง 100 (ใบที่ 1-50 เป็นชุดสัตววิทยา ZOOLOGICAL) ประเทศสยามเป็นใบที่ 91 ลักษณะพิเศษของชุดภูมิศาสตร์ประจำชาติ (NATIONAL GEOGRAPHICAL) คือจัดพิมพ์ออกมา 2 ครั้งในระยะเวลาไล่เลี่ยกัน จำนวนเท่ากันชุดละ 50 ใบ โดยจะมีบางใบหรือบางประเทศ ที่คำว่า COPYRIGHT 1889 ARBUCKLE BROS N.Y. พิมพ์ไว้ในตำแหน่งที่ต่างกัน เช่น ประเทศสยามที่พิมพ์ขึ้นครั้งแรก คำว่า COPYRIGHT จะอยู่ในบริเวณสนามหญ้า ส่วนประเทศสยามที่พิมพ์ครั้งที่สอง คำว่า COPYRIGHT จะอยู่ในบริเวณมุมบนสุดด้านขวามือ

ข้อมูลจาก Boran5

Add Comment