36

35

 

โปสการ์ดรูปรัชกาลที่ 5 (King Chulalongkorn) ปีที่พิมพ์ ประมาณปี ค.ศ. 1900