รูปยาซิกาแรต ชุดธงนานาชาติ Flag of All Nations

22

21

 

เป็นบัตรสินค้าสะสมรูปยาซิกาแรต ซึ่งแถมมากับยาสูบซิกาแรต (CIGARETTES) ผลิตโดยบริษัท ALLEN & GINTER’S ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี ค.ศ. 1887 (พ.ศ. 2430) เป็นรูปธงนานาชาติพร้อมทั้งระบุชื่อประเทศไว้ที่ด้านหน้าบัตรทุกใบ แต่ไม่มีหมายเลขกำกับ โดยใบที่ 38 นี้คือ สยาม ด้านหน้าเป็นธงช้างเผือกโบกสบัดพร้อมชื่อประเทศสยามอยู่ข้างบน ใต้ภาพเป็นชื่อบริษัทที่ผลิต  ส่วนด้านหลังบัตรพิมพ์ชื่อชุดและรายชื่อประเทศต่าง ๆ รูปชุดนี้มี 3 แบบ คือ แบบที่ 1 หลังขาว 49 ใบ แบบที่ 2 ชื่อชุดเป็นแถวโค้ง 48 ใบ แบบที่ 3 ชื่อชุดเป็นแถวตรง 48 ใบ

Add Comment