รูปยาซิกาแรต Seals Of The United States And Coat Of Arms Of All Countries Of The World (T107)

siam-cigarette-card2

siam-cigarette-card3

รูปยาซิกาแรต Seals Of The United States And Coat Of Arms
Of All Countries Of The World (T107)
ผลิตปี 1910 (พ.ศ.๒๔๕๓)
บริษัทยาสูบ Helmar Turkish (U.S.A.)

Add Comment