ประวัติความเป็นมาของรูปยาซิกาแรต Cigarette Card

siam cigarette card

จากอดีต ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ รูปภาพที่แถมมากับยาสูบ และสินค้าอื่นๆ จากต่างประเทศโดยเฉพาะจากแถบยุโรป เริ่มเข้ามาในสยามประเทศ รูปภาพเหล่านี้พิมพ์ขึ้นมาเพื่อเป็นการส่งเสริมการขายให้ผู้คนได้สะสมให้ครบ ชุด กระแสความนิยมนี้ได้เป็นที่นิยมแพร่หลายอย่างกว้างขวางในต่างประเทศ รวมถึงประเทศสยามเราด้วย จวบกับในสมัยรัชกาลที่ ๕ มีการค้าขายและเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างชาติมากมาย โดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรป ทำให้สยามประเทศเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในขณะนั้น ดังจะเห็นได้จากสิ่งพิมพ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ในยุโรป รูปยาซิกาแรต(cigarette card) หรือแม้กระทั้งบัตรสินค้า(trade card) ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศสยามให้เห็นอยู่เนืองๆ ดังเช่น ภาพบัตรสินค้าชุดชีวิตในสยามประเทศ (แถมมากับเนื้อบด LIEBIG ซึ่งพิมพ์ออกมาถึง ๕ ภาษา คือ สเปน ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี และดัชช์) ชุดธงนานาชาติ และชุดบุคคลสำคัญต่างๆ ก็จะมีภาพและเรื่องราวสยามรวมอยู่ด้วยหลายชุด

     รูปภาพเล็กๆ เหล่านี้ได้เป็นที่แพร่หลายมากขึ้น บริษัทผู้ผลิตยาสูบต่างๆ ก็มีการแข่งขันกันสูงขึ้นตามไปด้วย จึงมีหลายบริษัทที่พิมพ์ภาพชุดเรื่องราวของสยามทั้งชุด เข้ามาจำหน่ายในบ้านเรา ดังเช่น ชุดพยัญชนะไทย ชุดทิวทัศน์เมืองไทย ซึ่งเป็นภาพถ่ายจริงตามสถานที่สำคัญต่างๆ ถึง ๒ ชุด หรือแม้กระทั่ง ชุดตัวละครในวรรณคดีไทย ที่พิมพ์ออกมาหลายชุด และยังมีชุดอื่นๆ อีกมากมายตามมา

     กระแสความนิยมเป็นที่แพร่หลายเรื่อยมา จนกระทั่งเข้าสงครามโลกครั้งที่ ๒ มีลกระทบกับเศรษฐกิจทั่วโลก เกิดภาวะข้าวยากหมากแพง บริษัทที่ผลิตยาสูบต่างๆ ได้เลิกผลิต ทำให้สิ่งพิมพ์เหล่านี้กลายเป็นของหายาก และมีคุณค่าในยุคปัจจุบัน   สิ่งพิมพ์ภาพเล็กๆเหล่านี้ จึงควรค่าแก่การอนุรักษ์ ให้ลูกหลานเรา ได้รู้จัก ได้ศึกษาค้นคว้าความเป็นมาเป็นไปในอดีต และช่วยกันเก็บรักษากันต่อๆไป

Add Comment