About us

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อไว้แสดงของสะสมส่วนตัวที่ผมชอบ  โดยส่วนตัวผมชอบสะสมของเก่า ปัจจุบันหาได้ค่อนข้างยาก รูปยาซิกาแรต นี้ส่วนใหญ่มีอายุประมาณ 100 ปีขึ้นไป ผมเองก็ไม่ได้มีมากมายนะครับ เพียงแค่พยายามหาเท่าที่หาได้ รวมถึงของสะสมอื่นๆที่ผมเก็บไว้ด้วย อาจจะไม่เกี่ยวกับรูปยาซิกาแรต เช่น ของเก่า ของสะสมเกี่ยวกับหนัง ผมก็จะนำมาลงไว้ที่นี่ด้วยครับ

สุดท้ายฝากไว้ผมชอบประโยคหนึ่งที่ว่า “เก็บวันนี้เก่าพรุ่งนี้” สำหรับใครที่อยากจะเริ่มสะสมของเก่าเริ่มได้เลย หาจากของใกล้ตัวก่อนก็ได้นะครับ

ขอบคุณครับ

Dap